1
2
3
6
5
4

Trasa 40-lecie płyty "Dorosłe dzieci"